Show menu

Namen aktivnosti


  • Prepoznati in preveriti inovativna regijska podjetja s potencialom rasti.
  • Podjetjem iz ciljne skupine zagotoviti prilagojeno vsebinsko podporo v fazi razvoja in rasti vključno z vsebinami za razvoj novih produktov in vstopom na tuje trge.
  • Prepoznati nova inovativna podjetja in jih vključiti v Podjetniški inkubator Perspektiva Postojna.

ROK ZA PRIJAVO
Prijave smo podaljšali. Oddati jih je možno do konca meseca novembra 2017.

Vključitev v program je brezplačna.

Nazaj na -> Iščemo inovativna podjetja