Show menu

Podjetništvo skozi finance (II Modul: Obdavčitev samostojnih podjetnikov)

webinar ob 16:30,

Udeleženci se bodo seznanili s temeljnim zakonom, ki določa obdavčitev samostojnih podjetnikov tj. Zakon o dohodnini. Glede na opredelitev izkazovanja odhodkov kdaj in kako lahko uveljavljamo olajšave, ki jim po zakonu o dohodnini pripadajo (ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov). Spoznali bodo osnovne pojme, strukturo in obračun plač ter dolžnosti zaposlovalca/izplačevalca plač (poročanje o izplačanih plačah na REK obrazcih ter posredovanje statističnih poročil).

Ciljna skupina: Start-upi, podjetniki, bodoči podjetniki, direktorji in lastniki podjetij.

Trajanje posameznega modula: 4 šolske ure

Prijava na brezplačen webinar